APIA a plătit 52 de milioane de euro fermierilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit 51,22 milioane de euro fermierilor pentru anul de cerere 2023.

O parte din sumă, mai exact 476.213,67 de lei au fost plătiți din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene, 42,7 milioane lei din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și 8,48 milioane de lei din bugetul național.

Atribuțiile APIA

 • Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
 • Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
 • Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
 • Execută plăţile autorizate către beneficiari;
 • Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
 • Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus;
 • Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
 • Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
 • Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
 • Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
 • Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
 • Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;
 • Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
 • Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
 • Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
 • Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
 • Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.

Sursa: apia.org.ro și g4food.ro

Articolul APIA a plătit 52 de milioane de euro fermierilor apare prima dată în Agroteca.

Ministrul israelian de externe spune că Israel e gata să înceapă un război total împotriva Hezbollah și Libanului

Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a declarat că în curând se va lua o decizie...